Användaravtal och Sekretesspolicy
Villkor, villkor och sekretesspolicy:
Genom att ladda ner Fantasy FINDR mobilapplikationen ("App"), godkänner du att du är bunden av dessa Användarvillkor / Sekretesspolicy (denna "Avtal"). När du hämtar och innan du använder appen läs du detta avtal. Om du inte accepterar och accepterar att vara bunden av alla villkoren i detta avtal, använd inte och radera appen omedelbart.
1. Behörighet - Endast vuxna: Genom att ladda ner och använda Appen representerar och garanterar du att: Du är en juridiskt erkänd vuxen; Du har inte blivit bannad från att använda App; Du är inte skyldig att registrera dig som en sexualbrottsling med någon statlig enhet. Du har rätt, auktoritet och kapacitet att ingå i detta avtal och att följa alla villkoren i detta avtal. Du är inte en BOT- och / eller datorprogramvara med avsikt att locka och / eller lura användare av App.
2. Godkännande av villkoren / Sekretesspolicy: Detta avtal är ett elektroniskt kontrakt som fastställer de juridiskt bindande villkor som du måste acceptera för att använda App. I detta avtal ingår villkor som avslöjas och godkänts av dig om du hämtar och använder Appen, t.ex. land / statsspecifika villkor och villkor som gäller Appspecifika funktioner. Genom att ladda ner och använda Appen accepterar du detta avtal och godkänner villkoren, villkoren och meddelandena som finns eller refereras här och samtycker till att denna Avtal och alla meddelanden tillhandahållits i elektronisk form. Avtalet kan ändras av Fantasy FINDR LLC ("The Company") med jämna mellanrum. Sådana ändringar är effektiva när företaget läggs ut på App. Genom att använda Appen samtycker du till att ta emot detta avtal i elektronisk form. För att återkalla detta samtycke måste du sluta använda och radera appen omedelbart.
3. Användarprofiler: En användares profil kan vara kvar på Appen även om den användaren inte aktivt använder Appen och / eller har raderat Appen från sin telefon. Användare får inte ladda upp något offentligt foto som innehåller olagligt, explicit och / eller trakasserande innehåll inklusive, men inte begränsat till, rasistiska bilder / skildringar, nakenhet eller pornografiskt material, skjutvapen / vapen, droger / droger, inklusive symboler och / eller emoji (er).
4. END USER LICENSES: I. Mobil enhet. För att använda Fantasy FINDR måste du ha en mobil enhet som är kompatibel med Fantasy FINDR-applikationen. Fantasy FINDR, LLC garanterar inte att Fantasy FINDR kommer att vara kompatibel med din mobila enhet.
II. Licensbidrag. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger Fantasy FINDR, LLC härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, återkallelig licens för att använda en sammanställd kodkopia av Fantasy FINDR för ett konto på en mobil enhet som ägs eller hyrs uteslutande av dig, för Din personliga, icke-kommersiella användning.
A. Begränsningar. Du får inte: (i) ändra, demontera, dekompilera eller vända ingenjör Fantasy FINDR, förutom i den utsträckning som sådan begränsning är uttryckligen förbjuden enligt lag (ii) hyra, hyra ut, låna, sälja, dellicensera, distribuera eller på annat sätt överföra Fantasy FINDR till någon tredje part eller använd Fantasy FINDR för att tillhandahålla tiddelning eller liknande tjänster till tredje part; (iii) göra några kopior av Fantasy FINDR; (iv) ta bort, kringgå, inaktivera, skada eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i Fantasy FINDR, funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll som är tillgängligt via Fantasy FINDR eller funktioner som begränsar användningen av Fantasy FINDR eller (v) ta bort upphovsrätten och andra äganderättigheter på Fantasy FINDR.
B. Uppgraderingar av programvara. Du bekräftar att Fantasy FINDR LLC från tid till annan kan utfärda uppgraderade versioner av Fantasy FINDR och kan automatiskt automatiskt uppgradera den version av Fantasy FINDR som du använder på din mobila enhet. Du godkänner sådan automatisk uppgradering på din mobila enhet och godkänner att villkoren i detta avtal gäller för alla sådana uppgraderingar. Du godkänner att Fantasy FINDR LLC inte är ansvarig för dig för sådana ändringar.
C. Open Source. Med avseende på någon öppen källkod eller en tredje partskod som kan införlivas i Fantasy FINDR, omfattas sådan öppen källkod av tillämplig öppen källkod eller tredjepartslicens EULA, om någon tillåter användning av sådan kod. Ingenting i detta avtal begränsar dina rättigheter enligt eller ger dig rättigheter som ersätter villkoren för alla tillämpliga slutanvändarlicenser för sådan öppen källkodsprogramvara. I synnerhet begränsar inget i detta avtal din rätt att kopiera, ändra och distribuera sådan öppen källkodsprogramvara som omfattas av villkoren i GNU General Public License.
III. Rättigheter reserverade. Det föregående licenstillskottet enligt detta avtal är inte en försäljning av Fantasy FINDR eller någon kopia av dessa och Fantasy FINDR LLC eller dess tredje part eller leverantörer behåller okej, titel och intresse för Fantasy FINDR (och eventuella kopior av dem). Eventuella försök av dig att överföra några av de rättigheter, skyldigheter eller skyldigheter som följer här, förutom som uttryckligen föreskrivet i detta avtal, ogiltigförklaras. Fantasy FINDR LLC förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal.
IV. Varumärken, servicemärken och logotyper. Namnet på denna webbplats är ett servicemärke för Fantasy FINDR LLC. Ingen användning av detta märke ska tillåtas förutom genom föregående skriftligt tillstånd och tillstånd från Fantasy FINDR LLC. Alla rättigheter förbehållna.
V. Regeringens slutanvändare. Om Fantasy FINDR LLC förvärvas på Förenta staternas vägnar gäller följande bestämmelse. Användning är föremål för restriktioner som anges i detta avtal duplicering eller avslöjande av Fantasy FINDR av den amerikanska regeringen och vad som anges i DFARS 227.7202-1 (a) och 227,7202-3 (a) (1995), DFARS 252.227-7013 (c ) (1) (ii) (OLT 1988), FAR 12.212 (a) (1995), FAR 52.227-19, eller FAR 52.227-14 (ALT III), i tillämpliga fall.
VI. Exportkontroll. Fantasy FINDR LLC härstammar i USA och omfattas av USA: s exportlagar och förordningar. Fantasy FINDR LLC får inte exporteras eller återexporteras till vissa länder eller de personer eller enheter som är förbjudna att ta emot export från Förenta staterna. Dessutom kan Fantasy FINDR LLC vara föremål för import- och exportlagar i andra länder. Du godkänner att följa alla Förenta staternas och utländska lagar relaterade till användningen av Fantasy FINDR LLC och Fantasy FINDR Software.
VII. Appbutiker. Du bekräftar och godkänner att tillgången till Fantasy FINDR-programvaran är beroende av den tredje part från vilken du fick Fantasy FINDR-programvaran, till exempel Android Market, Amazon Store eller Apple App Store (var och en, en "App Store"). Du bekräftar att detta avtal är mellan dig och Fantasy FINDR LLC och inte med App Store. Varje App Store kan ha sina egna villkor som du måste godkänna innan du hämtar Fantasy FINDR Software från den. Du godkänner att följa, och din licens att använda Fantasy FINDR Software är villkorad av att du följer alla tillämpliga villkor i App Store.
5. våld UPPSÄGNING: observera att FANTASY FINDR LLC kommer förbehåller sig alla rättigheter att övervaka och ta bort innehåll publiceras offentligt och privat, och tolererar inte något grovt ANVÄNDARE eller stötande innehåll och aktiviteter ingår men inte begränsat till de som beskrivs i 9 och 10 i denna AVTAL . Du accepterar att om Fantasy FINDR LLC tror på god tro att du har brutit mot någon av villkoren i detta avtal, kan det avsluta alla konton du har med Fantasy FINDR eller din användning av Fantasy FINDR eller någon del därav, och ta bort och kassera hela eller delar av ditt konto eller något användarbidrag, när som helst med ingen återbetalning av någon del av nedladdnings avgift enligt nedan .Du är överens om att uppsägning av din tillgång till Fantasy FINDR eller något konto du kan ha eller del därav kan utföras utan föregående meddelande och du godkänner att Fantasy FINDR LLC inte är ansvarig för dig eller någon tredje part för någon sådan uppsägning. Fantasy FINDR LLC tillåter inte upphovsrätt intrång på Fantasy FINDR, och förbehåller sig rätten att säga upp tillgången till Fantasy FINDR och ta bort allt innehåll som skickas genom alla personer som visar sig vara upprepade intrång. Varje misstänkt bedräglig, missbrukande eller olaglig verksamhet som kan vara skäl för upphörande av din användning av Fantasy FINDR och kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Dessa lösningar är utöver alla andra lösningar Fantasy FINDR kan ha enligt lag eller i eget kapital. Detta avtal kommer att förbli fullt och effektivt när du använder App. Du kan avsluta din användning när som helst, av någon anledning, genom att radera App. Under inga omständigheter kommer du att bli berättigad till återbetalning av någon del av nedladdningsavgiften betalad om du tar bort appen frivilligt, du är förbjuden av företaget från att använda App, eller App uppfyller inte dina förväntningar. Företaget kan när som helst säga upp eller avbryta din användning av Appen utan föregående meddelande om Bolaget anser att du har överträtt denna Avtal. Vid en sådan uppsägning eller upphörande har du INTE rätt till någon återbetalning av någon del av nedladdningsavgiften. Företaget är inte skyldigt att avslöja, och kan vara förbjudet enligt lag från att avslöja, anledningen till upphörande eller upphävande av din användning av App. När din användning av Appen upphört av någon anledning, överlever alla villkor i detta Avtal sådan uppsägning och fortsätter i full kraft och effekt, med undantag för eventuella termer som enligt deras natur löper ut eller är helt nöjda.
6. Din interaktion med andra användare: DU ÄR LIVT ANSVARIG FÖR DIN INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE. DU UPPSTÄLLER ATT SELSKAPET INTE BEGRÄNSAR KRIMINELLA BAKGRUND KONTROLLER ELLER SKÄRMNINGAR PÅ DESS ANVÄNDARE. BOLAGET inte heller undersöka bakgrunder någon av dess användare eller försök att verifiera uttalanden av sina användare. SELSKAPET GÖR INTE REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER FÖR MEDLEMSSTATERNAS ANSVAR ELLER DENNA FÖRSÄLJNING MED NÅGOT C HASTIGA ELLER FRAMTIDIGA MEDLEMMER. Företaget ansvarar inte för användarens beteende. Såsom noteras i och utan att begränsa avsnitt 10 nedan, ska bolaget, dess dotterbolag eller dess samarbetspartners inte direkt eller indirekt ansvara för förluster eller skador, oavsett om det är direkt, indirekt, allmänt, speciellt, kompensatoriskt, följaktligen och / eller oavsiktlig, som härrör från eller är relaterad till beteendet hos dig eller någon annan i samband med användningen av Appen inklusive, men INTE begränsad till, dödsfall, kroppsskada, känslomässig nöd och / eller andra skador som uppstår på grund av kommunikation eller möten med andra användare eller personer du träffas via App. Du godkänner att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder i alla interaktioner med andra användare, särskilt om du bestämmer dig för att kommunicera från App eller träffas personligen. Du förstår att företaget inte ger några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende din ultimata kompatibilitet med individer du möter via App. Du bör inte ge din finansiell information (till exempel ditt kreditkorts- eller bankkontoinformation), eller skicka eller skicka pengar på annat sätt till andra användare.
7. Icke-kommersiell användning av medlemmar: Appen är endast avsedd för personligt bruk. Användare får inte använda Appen i samband med några kommersiella strävanden, t.ex. reklam eller uppmaning till någon användare att köpa eller sälja produkter eller tjänster som inte erbjuds av bolaget eller uppmana andra att delta i fester eller andra sociala funktioner eller nätverk för kommersiella ändamål . Bolaget kan utreda och vidta eventuella rättsliga åtgärder som svar på olagliga och / eller obehöriga användningar av Appen, inklusive men inte begränsat till att samla in e-postadresser och / eller telefonnummer till medlemmarna via elektroniska eller andra medel för att skicka oönskade e-postmeddelanden , texter eller telefonsamtal och obehörig inramning av eller länk till App.
8. Egendomsrättigheter: Bolaget äger och behåller alla äganderätter i Appen och i allt innehåll, varumärken, handelsnamn, servicemärken och andra immateriella rättigheter som är relaterade till dem. Appen innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan proprietär information från företaget och dess licensgivare. Du samtycker till att inte kopiera, modifiera, överföra, skapa några avledade verk från, använda eller reproducera på något sätt upphovsrättsskyddat material, varumärken, handelsnamn, servicemärken eller annan immateriell egendom eller proprietär information som är tillgänglig på Appen utan Först erhåller Bolaget tidigare skriftligt tillstånd eller, om sådan egendom inte ägs av Bolaget, ägaren till sådan immateriell äganderätt eller äganderätt. Du godkänner inte att ta bort, dölja eller på annat sätt ändra några proprietära meddelanden som visas på något innehåll, inklusive upphovsrätt, varumärke och andra meddelanden om immateriella rättigheter.
9. Användarinnehåll och information: Ansvar för användarinnehåll. Du är ensam ansvarig för innehållet och informationen som du publicerar, spelar in, visar eller på annat sätt gör tillgänglig på Appen till andra användare, inklusive fotografier eller profiltext eller statistik, antingen publicerat eller privat överfört. Du får inte posta på Appen eller överföra till någon annan användare (antingen på eller utanför App), eventuellt offensivt, felaktigt, missbrukande, orättvist, hotande, skrämmande, trakasserande, rasistiskt eller olagligt material eller material som bryter mot eller bryter mot andras rättigheter. DU ÄR LIVT ANSVARIG FÖR DIN ANVÄNDNING AV APPEN OCH ANVÄND DEN PÅ DIN EGNA RISK. Noggrannhet av informationen. Du representerar och garanterar att all information som du skickar vid nedladdningen är korrekt och sanningsenlig och att du omedelbart uppdaterar all information som tillhandahålls av dig som senare blir felaktig, vilseledande eller felaktig. Du förstår och godkänner att företaget kan övervaka eller granska något innehåll som du lägger ut på App. Bolaget kan helt eller delvis ta bort innehåll som enligt bolagets enda bedömning strider mot detta avtal eller kan skada App eller Företagets rykte. Förbjudet innehåll Förbjudet innehåll inkluderar, utan begränsning, användarinnehåll som är: profane, ärekränkande, missbrukande, kränkande, hotande, trakasserande, inflammatoriskt, felaktigt, felaktigt, bedrägligt eller olagligt. Följande är en partiell lista över vilken typ av innehåll som är förbjudet på App: Innehåll som främjar rasism, bigotry, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ. förtalar trakasserier eller hot mot en annan person begär pengar från, eller är avsedd att annars, ta bort andra användare av App; främjar information som är falsk eller vilseledande eller främjar olaglig verksamhet eller beteende som är ärekränkande, kränkande eller på annat sätt anstötligt innehåller fotografier, eller bilder av en annan person utan hans eller hennes tillstånd tillhandahåller material som utnyttjar personer på ett sexuellt, våldsamt eller annat olagligt sätt eller begär personlig information från någon som inte är erkänd som en juridiskt erkänd vuxen eller innehåller virus, tidbomber, trojanska hästar, cancelbots, maskar eller andra skadliga eller störande koder, komponenter eller enheter; förkroppsligar eller på annat sätt förpliktigar anknytning, anslutning eller förening med någon person eller enhet förvränger det normala flödet av dialog, får en skärm att "rulla" snabbare än andra användare kan skriva eller på annat sätt negativt påverka andra användares förmåga att delta i realtidsutbyten. begär personlig identifierande information för kommersiella eller olagliga ändamål från andra användare eller sprider annan persons personuppgifter utan hans eller hennes tillstånd. Bolaget förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som bryter mot denna bestämmelse, inklusive att ta bort den förekommande kommunikationen från Appen och avsluta eller upphäva användningen av appen för sådana överträdare.
Plats och distansinformation. När du använder appen samlar vi din plats för att bestämma ditt avstånd från andra användare ("distansinformation") via GPS, Wi-Fi och / eller cellulär teknik i enheten, såvida du inte konfigurerar operativsystemsinställningarna för enheten till förhindra vår samling av platsinformation. Din senast kända plats kan lagras för att beräkna distansinformation mellan dig och andra användare.
Distansinformation. Appen är utformad så att användarna kan dela distansinformation. Som ett resultat är distansinformation allmän, och andra användare av appen kan se din distansinformation (inklusive hur många meter eller meter du är från dem). Appanvändare kan använda sökfunktionen i App för att söka efter andra användare på avstånd eller i en viss geografisk närhet. Din distansinformation kommer att användas för dessa sökningar.
Profilinformation. Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller, till exempel din ålder, höjd, vikt, kroppstyp, etnicitet, geografisk platsdata och annan information som du lägger till i din profil på Appen eller som genereras genom din användning av Appen tjänster.
Delad text, foton, videoklipp och plats. Appen låter dig dela textmeddelanden, foton, videoklipp och din plats med andra användare och om du väljer att dela dina textmeddelanden, foton, videoklipp och plats, kan sådana föremål behållas och lagras på våra servrar enligt vad som är tillämpligt enligt gällande lag .
Om du väljer att dela dessa objekt med andra App-användare kanske vi inte kan ta bort dem från våra servrar eller göra dem tillgängliga för alla som du har delat dem med. Att skicka textmeddelanden, foton, videoklipp eller din plats via Appen är ditt beslut. Genom att välja att dela den informationen bör du förstå att du inte längre kan styra hur den informationen används och att den kan bli tillgänglig för allmänheten (beroende delvis på dina handlingar eller åtgärder av andra som du har delat med informationen med ). Fantasy FINDR LLC ansvarar inte för användning eller missbruk av information du delar.
Enhetsidentifierare. När du använder en mobilenhet som en surfplatta eller telefon för att komma åt vår tjänst kan vi komma åt, samla in, övervaka, lagra på enheten och / eller fjärrmappa en eller flera "enhetsidentifierare". Enhetsidentifierare är små datafiler eller liknande datastrukturer lagrade på eller associerade med din mobila enhet, vilket unikt identifierar din mobila enhet. En enhetidentifierare kan vara data lagrad i anslutning till maskinvaran, data lagrad i anslutning till enhetens operativsystem eller annan programvara eller data som skickas till enheten av Fantasy FINDR.
Data retention. Din information kommer att hållas hos oss så länge som ditt konto är aktivt. Vi behåller information så länge som det är nödvändigt att tillhandahålla App Services till dig och andra, med förbehåll för några lagliga skyldigheter att ytterligare behålla sådan information. Vi kan dock behålla information från borttagna konton för att följa lagen, för att förhindra bedrägerier, samla avgifter, lösa tvister, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, genomföra villkoren och vidta andra åtgärder enligt lag. Den information vi behåller kommer givetvis att omfattas av denna sekretesspolicy.
10. Förbjudna aktiviteter: Företaget förbehåller sig rätten att undersöka och / eller avsluta din användning av Appen om du har missbrukat Appen eller uppfört på ett sätt som Bolaget anser vara olämpligt eller olagligt, inklusive handlingar eller kommunikation som uppstår utanför App men involvera användare du möter via App. Följande är en partiell lista över vilken typ av åtgärder du inte får delta i och är strängt förbjudet med avseende på din användning av App. Du kommer INTE: delta i några åtgärder eller chatt relaterade till människohandel / Prostitution någonstans med någon funktion i Appen inklusive men inte begränsat till, chatt, foton (både offentliga och privata) och eventuell profilinformation; engagera sig i handlingar eller chatt relaterade till olagliga ämnen (inklusive men inte begränsat till droger) efterlikna någon person eller enhet kräva pengar från alla användare posta något innehåll som är förbjudet av avsnitt 9; "stalk" eller ot Herra trakasserar någon person; uttrycka eller antyda att några uttalanden du gör är godkända av företaget utan vårt specifika skriftliga tillstånd fråga eller använd användare att dölja identiteten, källan eller destinationen för eventuellt olovliga pengar eller produkter. använd någon robot, spindel, sökningssöknings- / hämtningsapplikation eller annan manuell eller automatisk enhet eller process för att hämta, indexera, "data min" eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Appen eller dess innehåll; samla e-postadress eller telefonnummer till medlemmarna via elektroniska eller andra medel för att skicka oönskade e-postmeddelanden eller telefonsamtal inramning av eller koppling till App; störa eller störa Appen eller de servrar eller nätverk som är anslutna till App; e-post eller på annat sätt sända material som innehåller programvarovirus eller någon annan datorkod, filer eller program som är avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning smidiga rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till all information som överförs till eller via App (antingen direkt eller indirekt genom användning av programvara från tredje part) "ram" eller "spegla" någon del av Appen, utan Bolagets tidigare skriftliga tillstånd; Använd metataggar eller kod eller andra enheter som innehåller någon hänvisning till företaget, Appen eller något varumärke, handelsnamn, servicemärke, logotyp eller slogan för företaget för att rikta någon person till någon annan App för något ändamål. modifiera, anpassa, sublicense, översätta, sälja, omvandla, avkoda, dekompilera eller på annat sätt demontera någon del av Appen eller programvaran som används på eller för Appen eller för att andra ska göra det. posta, använda, överföra eller distribuera, direkt eller indirekt, på något sätt eller media något innehåll eller information som erhållits från Appen, uteslutande i samband med din användning av Appen i enlighet med denna Avtal.
11. Kundtjänst: Företaget tillhandahåller hjälp och vägledning genom sina kundvårdspersonal. När du kommunicerar med våra kundtjänstrepresentanter (via e-post), accepterar du att du inte är missbrukande, obscen, oren, offensiv, sexistisk, hotande, trakasserande, rasistiskt eller inte på annat sätt uppför sig olämpligt. Emails mellan dig och våra kundtjänstrepresentanter kan registreras för kvalitetssäkring. Om vi ‚Äč‚Äčanser att ditt beteende gentemot någon av våra kundvårdspersonal eller andra anställda när som helst hotar eller stötande, förbehåller vi oss rätten att omedelbart säga upp ditt medlemskap och du har inte rätt till återbetalning av någon del av nedladdningsavgiften.
12. Ändringar i tjänsten: Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, Appen (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du godkänner att företaget inte är ansvarigt för dig eller någon tredje part för ändringar, upphävande eller upphörande av App. För att skydda appens integritet förbehåller sig företaget rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, blockera användare från vissa IP-adresser från att komma åt App.
13. Ansvarsbegränsningar: Du bekräftar och godkänner att varken bolaget eller dess dotterbolag och tredjepartspartners är ansvariga för och ansvarar direkt eller indirekt för förlust eller skada, inklusive personskada eller dödsfall som ett resultat av eller påstås vara resultatet av felaktigt eller felaktigt innehåll som publicerats på Appen eller tillhandahållits i samband med Appen, oavsett om det orsakas av användare eller någon av de utrustning eller programmering som är associerad med eller används i Appen omedelbarhet, radering eller borttagning, felaktig leverans eller underlåtenhet att lagra inställningar för innehåll, kommunikation eller personalisering Uppförandet, oavsett om det är online eller offline, av någon användare fel, försummelse eller fel i, avbrott, radering, ändring, fördröjning i drift eller överföring, stöld eller förstörelse av eller obehörig tillgång till all användarkommunikation; eller
eventuella problem, fel eller tekniskt fel i telefonnät eller linjer, datorsystem, servrar eller leverantörer, datorutrustning, programvara, fel på e-post eller spelare på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet eller på någon App eller kombination av dessa , inklusive skada eller skada på användarnas eller till någon annan persons dator eller enhet som är relaterad till eller som följer av att deltagande eller nedladdning av material i samband med Internet och / eller i samband med App. I DEN MASKINLIGA ÅTGÄRD SOM LÄMPLAS AV TILLÄMPLIG LAG, FÖRSÄLJAR SÄKERHETEN APPEN PÅ EN "SOM ÄR" OCH "SOM ÄR TILLGÄNGLIG" BASIS OCH INGÅER INTE ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLÄND, UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅDET, STATUTORISK ELLER ANNANSÄTT MED ANVÄNDNING AV APPEN (INKLUSIVE ALLA INNEHÅLL INNEHÅLLET THEREIN), INKLUSIVE (UTAN BEGRÄNSNING) NÅGRA UNDERSTÄLLDA GARANTIER AV NÖDVÄNDIG KVALITET, SALGBARHET, EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE ELLER INTRÄDANDE. BOLAGET ÄR INTE FÖRETRÄDIGT ELLER GARANTI AT APPEN VILL VARA UN INTRYCKET ELLER FEL FRITT, SÄKERT ELLER ATT NÅGRA SKADOR ELLER FEL PÅ APPEN KOMMER KORREKERAS. NÅGON MATERIAL NEDLADAD ELLER ANNAN SÄKERHET SOM HÄR TILLSÄTTAS AV ANVÄNDNINGEN AV APPEN ÄR TILLGÅNG TILL DIN EGENS SKADA OCH RISK. OCH DU ÄR HELT ANSVARIG FÖR OCH HÄR AVVIKA ALLA OCH ALLA ÅTGÄRDER OCH ÅTGÄRDER FÖR ÅTGÄRDER FÖR SKADOR TILL DIN DATORSSYSTEM, INTERNET ÅTGÄRD, NEDLADD ELLER DISPLAYANVISNING ELLER TILLDELNING ELLER KORRUPTION AV DATA SOM RESULTAT ELLER MÅSTE RESULTATE AV NEDLADDNING AV NÅGOT SÅDAN MATERIAL. Om du inte accepterar denna ansvarsbegränsning, får du inte tillstånd att ladda ner eller få något material genom APP Från tid till annan kan företaget göra yttranden från tredje part, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information från tredje part eller innehåll som är tillgängligt på App. Allt innehåll från tredje part är ansvaret för respektive upphovsman och bör inte nödvändigtvis åberopas. Sådana tredje part författare är ensam ansvariga för sådant innehåll. SÄKERHETEN ÄR INTE: (I) GARANTIERA NÄRAKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER ANVÄNDIGHET FÖR NÅGON TREDJE PART INNEHÅLL PÅ APPEN ELLER (II) ANTALAR ELLER ANSVARAR ANSVAR FÖR NÄRDIGHET ELLER BETYDELSE AV NÅGON YTTRANDE, RÅD, ELLER ÅTGÄRDER SOM GÖRS AV Någon som står på appen. Under inga omständigheter kommer företaget eller dess intressenter att vara ansvariga eller ansvariga för eventuella förluster eller skador som följer av ditt förtroende för information eller annat innehåll postat på appen, eller överfört till eller av alla användare.
Utöver det föregående stycket och andra bestämmelser i detta avtal kan alla råd som lämnas på Appen endast användas för informations- och underhållningsändamål och är inte avsett att ersätta eller ersätta någon professionell ekonomisk, medicinsk, juridisk eller annan rådgivning. Företaget lämnar inga garantier eller garantier och uttrycker uttryckligen ogiltigförklaring av alla handlingar, åtgärder eller effekter på någon som följer informationen som erbjuds eller tillhandahålls inom eller via App. Om du har särskilda problem eller uppstår en situation där du behöver professionell eller medicinsk rådgivning bör du rådgöra med en lämpligt utbildad och kvalificerad specialist
0,14. Nedladdningar: Observera att; Appen kan laddas ned på Apples App Store, Amazon Store eller Google Play Butik
15. Rättslig lagstiftning: Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med delwares lagar, USA utan att tillämpa några principer om lagkonflikter. Jurisdiktion: Du är överens om att all rättslig eller rättslig åtgärd som härrör från eller i samband med detta avtal eller bolaget ska lämnas in endast i staten eller federala domstolar som har jurisdiktion över delstaten Delaware, och du medger härmed och lämnar uteslutande till personliga behörighet för sådana domstolar i syfte att pröva sådana åtgärder. Ingenting i detta avtal ska hindra bolaget från att söka förbudsrättslig befrielse i en domstol med behörig behörighet. Informell resolution. Om du har någon tvist med oss, är du och Fantasy FINDR LLC överens om att innan du vidtar någon formell åtgärd, kontaktar du oss, ger en kortfattad skriftlig beskrivning av tvisten och din kontaktinformation och tillåter sextio (60) dagar att passera, under vilken Fantasy FINDR LLC kommer att försöka nå en vänlig lösning på något problem med dig. Du och Vi är överens om att USA: s federala lag inklusive federala skiljedomslagen och (i den utsträckning som inte strider mot eller förknippas med federal lag) lagen i delstaten Delaware, USA, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter, kommer att styra alla Täckta tvistfrågor. Sådan lagstolkning kommer att gälla oavsett din bostad eller platsen för var du använder appen.
Våra skiljedomar. Du och Vi är överens om att detta avtal och var och en av dess delar bevisar en transaktion som involverar interstatehandel och federal skiljeförfarande gäller i alla fall och reglerar tolkningen och verkställigheten av skiljeförfarandebestämmelserna och skiljedomsförfarandena. Eventuellt tvistemål måste hävdas individuellt i bindande skiljedom som administreras av American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med sina regler för konsumentarbitrafik (inklusive användning av skrivbord, telefon- eller videokonferensförhandlingar där det är lämpligt och tillåtet att mildra resekostnaderna). Du och Vi är överens om att skiljemannen inte ska bedriva någon form av klass eller kollektiv skiljeförfarande eller gå med eller konsolidera fordringar av eller för enskilda personer. Du och Vi är överens om att skiljedomaren, och inte någon federal, internationell, statlig eller lokal domstol eller byrå, ska ha exklusiv behörighet att lösa tvister som rör tolkningen, tillämpligheten, verkställigheten eller utformningen av denna överenskommelse, inklusive alla krav som alla eller någon del av detta avtal är ogiltig eller ogiltig eller ett särskilt krav är föremål för skiljeförfarande. Du och Vi är överens om att dom om utmärkelsen av skiljeman får komma in i någon behörig domstol.
Skiljedomarens pris till dig eller oss. Du en
nd Vi är överens om att för skiljedomar där det begärda avlastningsbeloppet överstiger 5 000 dollar, kommer skiljemannens beslut att omfatta de väsentliga slutsatserna och slutsatserna som skiljemannen grundade utmärkelsen på. Skiljemannen bestämmer innehållet i alla anspråk i enlighet med gällande lag, inklusive erkända principer för eget kapital, och kommer att respektera alla anspråk på privilegier som erkänns enligt lag. Skiljemannen ska inte vara bunden av domar i tidigare skiljeförfaranden som involverar olika Användare men är bunden av domar i tidigare skiljeförfaranden som involverar samma användare av Appen i den omfattning som krävs enligt gällande lag. Du och Vi är överens om att skiljemannen skall vara slutgiltig och bindande, och dom på den utmärkelse som skiljemannen lämnar får komma in i en domstol som har behörighet att döma. DIG OCH VI KOMMER INTE ATT ATT ARBITRATOREN KAN LÄMNAS (INKLUSIVE PUNKTIVT, INJUNKTIVT OCH FÖRKLARERANDE RELIEF) ENDAST FÖR ATT DEN INDIVIDUELLA PARTEN UPPFÖLLER RELIEF OCH ENDAST FÖR DEN NÖDVÄNDIGA NÖDVÄNDIGEN FÖR ATT LÄMNA NÖDVÄNDIGA AV DENNA PARTIS INDIVIDUELLA ÅTGÄRDER, SOM EXEMPEL Dina krav. NÅGON AVSTÄNDIGT KAN INTE ANVÄNDA ANDRA ANVÄNDAR.
Undantag till vårt avtal för att lösa tvister. Det finns bara två undantag från detta avtal att skilja:
För det första, om endera parten med rimliga skäl anser att den andra parten på något sätt har kränkt eller hotat att bryta mot den andra partens immateriella rättigheter, kan den part vars rättigheter har kränkts söka förbudsföreläggande eller annan lämplig interimslösning i en domstol med behörig jurisdiktion .
För det andra kommer varje part att behålla rätten att söka lättnad i en liten domstol för tvister eller anspråk inom ramen för domstolarnas jurisdiktion.
Vem bär kostnaden för skiljeförfarande. Du och Vi är överens om att betalning av alla handlingar för registrering, administration och skiljedom kommer att regleras av AAA: s regler, om inte annat anges i detta avtal att skilje.
Framtida ändringar av avtalet till skiljedom. Trots vad som föreskrivs i detta Avtal tvärtom, är Du och Vi överens om att Om Vi gör några ändringar av detta avtal för att komma till skiljedom i framtiden, ska ändringen inte gälla något krav som lämnades in i ett rättsligt förfarande mot Fantasy FINDR LLC före Ändringsdatumets ändringsdatum. Ändringen ska dock gälla för alla andra tvister eller krav som regleras av avtalet om skiljeförfarande som uppkommit eller kan uppstå mellan dig och Fantasy FINDR LLC. Om du inte godkänner dessa ändrade villkor kan du stänga ditt konto inom trettio (30) dagar efter det att du skickade eller meddelade dig och du kommer inte vara bunden av de ändrade villkoren.
Rättsliga forumet för rättsliga tvister. Om inte Du och Vi är överens om annat och utom, om avtalet om överenskommelse ovan finner sig inte tillämpligt på dig eller på ett visst krav eller tvist, antingen som ett resultat av ditt beslut att välja bort avtalet att skiljas, ett resultat av skiljedomarens eller domstolsbeslutets beslut eller för att du är en internationell användare som det här avtalet medför är inte tillämpligt, accepterar du (med undantag av vad som annars föreskrivs i lag) att eventuella anspråk eller tvist som uppstått eller kan uppstå uppstår mellan dig och fantasi FINDR LLC måste lösas uteslutande av en stat eller federal domstol som ligger i Delaware USA. Du och Fantasy FINDR LLC är överens om att underkasta sig den exklusiva personliga jurisdiktionen hos domstolar som är belägna inom delstaten Delaware för att kunna pröva alla sådana påståenden eller tvister.
DU MÅSTE UPPFÖRA ARBITRATION. OM DU ÄR EN NY ANVÄNDARE AV APPEN, KAN DU VÄLJA ATT AVSLUTA AVTALET FÖR ATT ARBITRERA BESTÄMMELSE ("OPT-OUT") ATT E-POSTA OSS EN UTBILDNINGSINFORMATION TILL. UPP-UTMEDDELNINGEN SKALL INTE MOTTAGAS NÅGON TREDJE (30) DAGAR EFTER DATUM DU ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL FÖR FÖRSTA TIDEN. OM DU ÄR INTE EN NY ANVÄNDAR AV APPEN HAR DU TILL 30 (30) DAGAR EFTER ANVÄNDNINGEN AV DE NYA VILLKORNA FÖR ATT SKICKA EN ARBITRATION UPP-OUT MEDDELANDE.
Skiljedomsförfarande. För att kunna välja bort, måste du maila ditt namn, adress (inklusive gatuadress, stad, stat och postnummer), e-postadress (er) som är kopplade till ditt konto (er) till vilka borttagningen gäller och en oförändrad digital bild av ditt giltiga körkort till:. Denna procedur är det enda sättet du kan välja bort från avtalet att skilje. Om du avstår från avtalet att komma överens, fortsätter alla andra delar av detta avtal och denna tvisteravdelning att tillämpas på dig. Om du väljer att avgöra avtalet, har det ingen effekt på tidigare, andra eller framtida skiljeavtal som du kan ha med oss.
DU AVVÄNDER SÄRSKILDA RÄTTIGHETER. Genom att samtycka till det här avtalet, dar du härmed otillbörligt rätt, kan du ha (i) till en domstolsdomstol (annat än en liten domstolsdomstol som anges ovan), (ii) att fungera som representant, som privatperson eller allmän NÅGON ANNAN REPRESENTATIV KAPACITET ELLER DELARAS SOM MEDLEM AV EN KLASS AV KRAV, I NÅGON RÄDDNING, ARBITRATION ELLER ÖVRIGT FÖRFARANDET FILER TILL USA OCH / ELLER RELATERADE TREDJE PARTER, EN D (iii) ATT FÖRSÖKAS AV JURY, ÄVEN OM NÅGOT ARBITRATION INTE KRÄVS UNDER DETTA AVTAL.
BEGRÄNSNING AV BEGRÄNSNINGAR FÖR DINA KRAV. OAVSIKTLIGT AV ALLA LAGSTIFTNINGAR ELLER RÄTTIGHETER TILL AVTRÄDET, NÅGOT SKADOR ELLER ORSAK AV ÅTGÄRDER FRÅN ELLER ANVÄNDAR TILL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTER, ELLER ENLIGT GODKÄNDA
INNEHÅLL MÅSTE FÅR INOM EN (1) ÅR EFTER SÅDAN SKADOR ELLER ORSAK AV ÅTGÄRDENS ÅTGÄRDER ELLER DET SKALL ALDRIG HÅLLAS.
16. Vi har ingen skyldighet att behålla någon registrering av ditt konto. Fantasy FINDR LLC har ingen skyldighet att behålla en registrering av ditt konto eller någon data eller information som du kanske har lagrat inklusive chatt för din bekvämlighet med ditt konto. Appen är inte avsedd för datalagring. Du är ensam ansvarig för att säkerhetskopiera dina data inklusive chatt.
17. ANNONSERING: Fantasy FINDR LLC och dess licenstagare kan offentligt visa annonser och annan information som ligger intill ditt innehåll. Du har inte rätt till någon ersättning för sådana annonser. Sättet, sättet och omfattningen av sådan reklam kan ändras utan specifikt meddelande eller att Vår är ansvarig för dig. Appen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster, oavsett om det sker via reklam eller på annat sätt ("Tredje parts webbplatser"). Fantasy FINDR LLC stöder inte sådana länkade webbplatser eller information, material, produkter eller tjänster som finns på andra länkade webbplatser eller är tillgängliga via andra länkade webbplatser. Dessutom ger Fantasy FINDR LLC inga uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på information, material, produkter eller tjänster som finns på eller tillgänglig via länkade webbplatser. Tillgång till och användning av länkade webbplatser, inklusive information, material, produkter och tjänster på länkade webbplatser eller tillgänglig via länkade webbplatser är uteslutande på egen risk. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och detta avtal gäller inte för företag som Fantasy FINDR LLC inte äger eller kontrollerar, eller för handlingar som människor som Fantasy FINDR LLC inte använder eller hanterar. Du bör alltid kontrollera användarvillkoren som är publicerade på tredje parts webbplatser.
Din korrespondens eller affärsrelationer med eller deltagande i kampanjer av annonsörer som finns på eller via Appen är enbart mellan dig och en sådan annonsör. Du godkänner att Fantasy FINDR LLC inte är ansvarig eller ansvarig för förluster eller skador av någon typ som uppkommit till följd av sådana omständigheter eller som resultat av förekomsten av sådana annonsörer på App.
Andra parter än Fantasy FINDR LLC kan tillhandahålla tjänster eller sälja produkter via App. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera, och vi garanterar inte erbjudandet av någon av dessa företag eller innehållet i deras produkt- och tjänsteutbud. Fantasy FINDR LLC tar inget ansvar eller ansvar för åtgärder, produkter och innehåll för alla dessa och andra tredje parter. Du bör noggrant granska tredje parts personuppgifter och andra användarvillkor. Genom att du använder program från tredje part som är ansluten till App ("Tredje parts applikationer"), bekräftar du och godkänner att Fantasy FINDR LLC kan överföra användarinnehåll till tredje parts webbplatser eller tredjepartsapplikationer genom applikationsprotokoll gränssnitt utvecklade och upprätthålls av dessa tredjepartswebbplatser eller tredjepartsprogram. Fantasy FINDR LLC ansvarar inte för överföringen av användarinnehållet från App till tredjepartswebbplatser eller tredjepartsapplikationer, eller användningen av användarinnehållet på tredje parts webbplatser eller tredjepartsprogram. Du bör granska användarvillkoren och sekretesspolicyen för tredjepartswebbplatser eller program från tredje part. Fantasy FINDR LLC är inte ansvarig för och stöder inte några funktioner, innehåll eller annat material på eller tillgänglig från tredje parts webbplatser eller tredjepartsprogram. Fantasy FINDR LLC skärmar inte, granskar eller stöder tredjepartswebbplatser eller program från tredje part. Om du bestämmer dig för att komma åt tredjepartswebbplatser eller program från tredje part gör du det på egen bekostnad och är överens om att din användning av tredje parts webbplatser eller tredjepartsprogram är på en "as-is" -basis utan eventuella garantier avseende åtgärder från tredje part eller tredjepartsapplikationer, och att denna överenskommelse inte är tillämplig på din användning av tredje parts webbplatser eller tredjepartsprogram.
Du bekräftar och godkänner att Fantasy FINDR kan inkludera ditt användarinnehåll och platsinformation för användarkonton från appen med tredjepartskällor och program från tredje part vid tillhandahållandet av appen.
Giltig datum: Den tidigare den 31 mars, 2019, eller användarens godkännande.

© 2018 by Fantasy FINDR™ LLC.

All Rights Reserved