Bằng cách tải xuống ứng dụng di động Fantasy FINDR (Ứng dụng trực tuyến), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện / Chính sách bảo mật ("Thỏa thuận" này). Khi tải xuống và trước khi sử dụng Ứng dụng, vui lòng đọc thỏa thuận này. Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, không sử dụng và xóa Ứng dụng ngay lập tức.

1. Đủ điều kiện - CHỈ CÓ QUẢNG CÁO:

Bằng cách tải xuống và sử dụng Ứng dụng mà bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: Bạn là người lớn được pháp luật công nhận; Bạn chưa bị cấm sử dụng Ứng dụng; Bạn không cần phải đăng ký là người phạm tội tình dục với bất kỳ thực thể chính phủ nào; Bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để tham gia Thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này; Bạn không phải là BOT và / hoặc phần mềm máy tính với mục đích dụ dỗ và / hoặc lừa dối người dùng Ứng dụng.

2. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện / Chính sách bảo mật

Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử thiết lập các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý mà bạn phải chấp nhận để sử dụng Ứng dụng. Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản được bạn tiết lộ và đồng ý nếu bạn tải xuống và sử dụng Ứng dụng như các điều khoản cụ thể theo quốc gia / tiểu bang và các điều khoản chi phối các tính năng cụ thể của Ứng dụng. Bằng cách tải xuống và sử dụng Ứng dụng, bạn chấp nhận Thỏa thuận này và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong hoặc được tham chiếu ở đây và đồng ý có Thỏa thuận này và tất cả các thông báo được cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi bởi Fantasy FINDR LLC (Công ty trực tuyến), các sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực khi được Công ty đăng trên Ứng dụng. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử. Để rút lại sự đồng ý này, bạn phải ngừng sử dụng và xóa Ứng dụng ngay lập tức.

3. Hồ sơ người dùng

Hồ sơ người dùng có thể vẫn được đăng trên Ứng dụng ngay cả khi người dùng đó không tích cực sử dụng Ứng dụng và / hoặc đã xóa Ứng dụng khỏi điện thoại của họ. Người dùng không được tải lên bất kỳ hình ảnh công khai nào có chứa bất kỳ nội dung bất hợp pháp, rõ ràng và / hoặc quấy rối bao gồm, nhưng không giới hạn, hình ảnh / mô tả phân biệt chủng tộc, ảnh khoả thân hoặc tài liệu khiêu dâm, vũ khí / vũ khí, ma túy / dụng cụ ma túy, bao gồm mọi biểu tượng và / biểu tượng cảm xúc.

4. GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG

I. Thiết bị di động. Để sử dụng Fantasy FINDR, bạn phải có một thiết bị di động tương thích với ứng dụng Fantasy FINDR. Fantasy FINDR, LLC không đảm bảo rằng Fantasy FINDR sẽ tương thích với thiết bị di động của bạn.

II. Cấp giấy phép. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Fantasy FINDR, LLC cho phép bạn cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để sử dụng bản sao mã được biên dịch của Fantasy FINDR cho một tài khoản trên một thiết bị di động do bạn sở hữu hoặc cho thuê sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.

A. Hạn chế. Bạn không được: (i) sửa đổi, tháo rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ sư Fantasy FINDR, ngoại trừ mức độ hạn chế đó bị pháp luật nghiêm cấm; (ii) thuê, cho thuê, cho mượn, bán lại, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng Fantasy FINDR cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng Fantasy FINDR để cung cấp chia sẻ thời gian hoặc các dịch vụ tương tự cho bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) tạo bất kỳ bản sao nào của Fantasy FINDR; (iv) xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Fantasy FINDR, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào có thể truy cập thông qua Fantasy FINDR hoặc các tính năng thực thi các hạn chế khi sử dụng Fantasy FINDR; hoặc (v) xóa bản quyền và các thông báo quyền sở hữu khác trên Fantasy FINDR.

B. Nâng cấp phần mềm. Bạn thừa nhận rằng Fantasy FINDR LLC đôi khi có thể phát hành các phiên bản nâng cấp của Fantasy FINDR và ​​có thể tự động nâng cấp điện tử phiên bản Fantasy FINDR mà bạn đang sử dụng trên thiết bị di động của mình. Bạn đồng ý với việc nâng cấp tự động như vậy trên thiết bị di động của bạn và đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các nâng cấp đó. Bạn đồng ý rằng Fantasy FINDR LLC sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy.

C. Nguồn mở. Đối với bất kỳ mã nguồn mở hoặc mã của bên thứ ba nào có thể được tích hợp trong Fantasy FINDR, mã nguồn mở đó được bảo vệ bởi giấy phép nguồn mở hoặc giấy phép của bên thứ ba, nếu có, cho phép sử dụng mã đó. Không có gì trong Thỏa thuận này giới hạn các quyền của bạn theo hoặc cấp cho bạn các quyền thay thế, các điều khoản và điều kiện của bất kỳ giấy phép người dùng cuối hiện hành nào đối với phần mềm nguồn mở đó. Đặc biệt, không có gì trong Thỏa thuận này hạn chế quyền sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm nguồn mở đó tuân theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU.

© 2018 by Fantasy FINDR™ LLC.

All Rights Reserved