Điều khoản sử dụng Thỏa thuận và Chính sách quyền riêng tư
Điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật:
Bằng cách tải xuống ứng dụng di động Fantasy FINDR (Ứng dụng trực tuyến), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện / Chính sách bảo mật ("Thỏa thuận" này). Khi tải xuống và trước khi sử dụng Ứng dụng, vui lòng đọc thỏa thuận này. Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, không sử dụng và xóa Ứng dụng ngay lập tức.
1. Đủ điều kiện - CHỈ CÓ QUẢNG CÁO: Bằng cách tải xuống và sử dụng Ứng dụng mà bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: Bạn là người lớn được pháp luật công nhận; Bạn chưa bị cấm sử dụng Ứng dụng; Bạn không cần phải đăng ký là người phạm tội tình dục với bất kỳ thực thể chính phủ nào; Bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để tham gia Thỏa thuận này và tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này; Bạn không phải là BOT và / hoặc phần mềm máy tính với mục đích dụ dỗ và / hoặc lừa dối người dùng Ứng dụng.
2. Chấp nhận Điều khoản và Điều kiện / Chính sách bảo mật: Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử thiết lập các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý mà bạn phải chấp nhận để sử dụng Ứng dụng. Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản được bạn tiết lộ và đồng ý nếu bạn tải xuống và sử dụng Ứng dụng như các điều khoản cụ thể theo quốc gia / tiểu bang và các điều khoản chi phối các tính năng cụ thể của Ứng dụng. Bằng cách tải xuống và sử dụng Ứng dụng, bạn chấp nhận Thỏa thuận này và đồng ý với các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong hoặc được tham chiếu ở đây và đồng ý có Thỏa thuận này và tất cả các thông báo được cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi bởi Fantasy FINDR LLC (Công ty trực tuyến), các sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực khi được Công ty đăng trên Ứng dụng. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn đồng ý nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử. Để rút lại sự đồng ý này, bạn phải ngừng sử dụng và xóa Ứng dụng ngay lập tức.
3. Hồ sơ người dùng: Hồ sơ người dùng có thể vẫn được đăng trên Ứng dụng ngay cả khi người dùng đó không tích cực sử dụng Ứng dụng và / hoặc đã xóa Ứng dụng khỏi điện thoại của họ. Người dùng không được tải lên bất kỳ hình ảnh công khai nào có chứa bất kỳ nội dung bất hợp pháp, rõ ràng và / hoặc quấy rối bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hình ảnh / mô tả phân biệt chủng tộc, ảnh khoả thân hoặc tài liệu khiêu dâm, vũ khí / vũ khí, ma túy / dụng cụ ma túy, bao gồm mọi biểu tượng và / hoặc biểu tượng cảm xúc.
4. GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG: I. Thiết bị di động. Để sử dụng Fantasy FINDR, bạn phải có một thiết bị di động tương thích với ứng dụng Fantasy FINDR. Fantasy FINDR, LLC không đảm bảo rằng Fantasy FINDR sẽ tương thích với thiết bị di động của bạn.
II. Cấp giấy phép. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Fantasy FINDR, LLC cho phép bạn cấp giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để sử dụng bản sao mã được biên dịch của Fantasy FINDR cho một tài khoản trên một thiết bị di động do bạn sở hữu hoặc cho thuê sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn.
A. Hạn chế. Bạn không được: (i) sửa đổi, tháo rời, dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ sư Fantasy FINDR, ngoại trừ mức độ hạn chế đó bị pháp luật nghiêm cấm; (ii) thuê, cho thuê, cho mượn, bán lại, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển nhượng Fantasy FINDR cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng Fantasy FINDR để cung cấp chia sẻ thời gian hoặc các dịch vụ tương tự cho bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) tạo bất kỳ bản sao nào của Fantasy FINDR; (iv) xóa, phá vỡ, vô hiệu hóa, làm hỏng hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Fantasy FINDR, các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào có thể truy cập thông qua Fantasy FINDR hoặc các tính năng thực thi các hạn chế khi sử dụng Fantasy FINDR; hoặc (v) xóa bản quyền và các thông báo quyền sở hữu khác trên Fantasy FINDR.
B. Nâng cấp phần mềm. Bạn thừa nhận rằng Fantasy FINDR LLC đôi khi có thể phát hành các phiên bản nâng cấp của Fantasy FINDR và ​​có thể tự động nâng cấp điện tử phiên bản Fantasy FINDR mà bạn đang sử dụng trên thiết bị di động của mình. Bạn đồng ý với việc nâng cấp tự động như vậy trên thiết bị di động của bạn và đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các nâng cấp đó. Bạn đồng ý rằng Fantasy FINDR LLC sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy.
C. Nguồn mở. Đối với bất kỳ mã nguồn mở hoặc mã của bên thứ ba nào có thể được tích hợp trong Fantasy FINDR, mã nguồn mở đó được bảo vệ bởi giấy phép nguồn mở hoặc giấy phép của bên thứ ba, nếu có, cho phép sử dụng mã đó. Không có gì trong Thỏa thuận này giới hạn các quyền của bạn theo hoặc cấp cho bạn các quyền thay thế, các điều khoản và điều kiện của bất kỳ giấy phép người dùng cuối hiện hành nào đối với phần mềm nguồn mở đó. Đặc biệt, không có gì trong Thỏa thuận này hạn chế quyền sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm nguồn mở đó tuân theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU.
III. Quyền được bảo lưu. Cấp giấy phép nêu trên theo Thỏa thuận này không phải là việc bán Fantasy FINDR hoặc bất kỳ bản sao nào của nó và Fantasy FINDR LLC hoặc các đối tác hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của nó giữ quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với Fantasy FINDR (và bất kỳ bản sao nào của nó). Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để chuyển bất kỳ quyền, nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ nào dưới đây, ngoại trừ như quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, là vô hiệu. Fantasy FINDR LLC bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng theo Thỏa thuận này.
IV. Thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo. Tên của trang web này là nhãn hiệu dịch vụ của Fantasy FINDR LLC. Không được phép sử dụng nhãn hiệu này trừ khi được ủy quyền trước bằng văn bản và sự cho phép của Fantasy FINDR LLC. Đã đăng ký Bản quyền.
V. Người dùng cuối chính phủ. Nếu Fantasy FINDR LLC được mua lại thay mặt cho Chính phủ Hoa Kỳ, thì điều khoản sau đây sẽ được áp dụng. Việc Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng, sao chép hoặc tiết lộ Fantasy FINDR phải tuân theo các hạn chế được quy định trong Thỏa thuận này và như được quy định trong DFARS 227.7202-1 (a) và 227.7202-3 (a) (1995), DFARS 252.227-7013 (c ) (1) (ii) (Tháng Mười 1988), FAR 12.212 (a) (1995), FAR 52.227-19 hoặc FAR 52.227-14 (ALT III), nếu có.
VI. Kiểm soát xuất khẩu. Fantasy FINDR LLC có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và tuân theo luật và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ. Fantasy FINDR LLC không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu sang một số quốc gia nhất định hoặc những người hoặc tổ chức bị cấm nhận hàng xuất khẩu từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, Fantasy FINDR LLC có thể phải tuân theo luật xuất nhập khẩu của các quốc gia khác. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật pháp Hoa Kỳ và nước ngoài liên quan đến việc sử dụng Fantasy FINDR LLC và Phần mềm Fantasy FINDR.
VII. Cửa hàng ứng dụng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tính khả dụng của Phần mềm Fantasy FINDR phụ thuộc vào bên thứ ba mà bạn đã nhận được Phần mềm Fantasy FINDR, ví dụ: Chợ Android, Cửa hàng ứng dụng Amazon hoặc cửa hàng ứng dụng Apple (mỗi, một Cửa hàng ứng dụng trên ứng dụng trực tuyến). Bạn thừa nhận rằng Thỏa thuận này là giữa bạn và Fantasy FINDR LLC chứ không phải với App Store. Mỗi App Store có thể có các điều khoản và điều kiện riêng mà bạn phải đồng ý trước khi tải xuống Phần mềm FINDR Fantasy từ đó. Bạn đồng ý tuân thủ và giấy phép sử dụng Phần mềm Fantasy FINDR của bạn tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ, tất cả các điều khoản và điều kiện hiện hành của App Store hiện hành.
5. VI PHẠM; KẾT THÚC: ĐƯỢC TƯ VẤN R FNG FANTASY FINDR LLC S RES KHÔNG ĐƯA RA TẤT CẢ CÁC QUYỀN CỦA TÀI KHOẢN LLC S RES KHÔNG ĐƯA RA TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI VIỆC CỦA CHÚNG . Bạn đồng ý rằng nếu Fantasy FINDR LLC tin tưởng rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này, thì nó có thể chấm dứt bất kỳ tài khoản nào bạn có với Fantasy FINDR hoặc việc bạn sử dụng Fantasy FINDR hoặc bất kỳ phần nào trong đó, và xóa và loại bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong tài khoản của bạn hoặc bất kỳ Nội dung gửi của người dùng nào vào bất kỳ lúc nào mà không hoàn trả bất kỳ phần nào của phí tải xuống như đã nêu dưới đây. có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước và bạn đồng ý rằng Fantasy FINDR LLC sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy. Fantasy FINDR LLC không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền trên Fantasy FINDR và ​​bảo lưu quyền chấm dứt quyền truy cập vào Fantasy FINDR và ​​xóa tất cả nội dung được gửi bởi bất kỳ ai bị phát hiện là người vi phạm. Bất kỳ hành vi nào bị nghi ngờ là gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp có thể là căn cứ để chấm dứt việc bạn sử dụng Fantasy FINDR và ​​có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. Những biện pháp khắc phục này ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Fantasy FINDR có thể có theo luật hoặc bằng vốn chủ sở hữu. Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn đang sử dụng Ứng dụng. Bạn có thể chấm dứt sử dụng bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bằng cách xóa Ứng dụng. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không được hoàn trả bất kỳ phần nào của phí tải xuống đã trả cho dù bạn xóa Ứng dụng một cách tự nguyện, bạn bị Công ty cấm sử dụng Ứng dụng hoặc Ứng dụng không đáp ứng mong đợi của bạn. Công ty có thể chấm dứt hoặc đình chỉ việc bạn sử dụng Ứng dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu Công ty tin rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt hoặc đình chỉ, bạn sẽ KHÔNG được hoàn trả bất kỳ phần nào của phí tải xuống. Công ty không bắt buộc phải tiết lộ và có thể bị pháp luật cấm tiết lộ, lý do cho việc chấm dứt hoặc đình chỉ sử dụng Ứng dụng của bạn. Sau khi bạn sử dụng Ứng dụng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này đều tồn tại khi chấm dứt như vậy và tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, ngoại trừ mọi điều khoản mà bản chất của chúng hết hạn hoặc hoàn toàn hài lòng.
6. Tương tác của bạn với người dùng khác: BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TƯƠNG TÁC CỦA BẠN VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC. BẠN HIỂU RATNG RATNG CÔNG TY KHÔNG ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA NỀN TẢNG HÌNH SỰ HOẶC KIỂM TRA TRÊN NGƯỜI DÙNG. CÔNG TY CSONG KHÔNG YÊU CẦU VÀO NỀN TẢNG CỦA BẤT K US NGƯỜI SỬ DỤNG NÀO HOẶC ATTEMPT ĐỂ XÁC MINH CÁC TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG. CÔNG TY KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO NÀO ĐỐI VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HOẶC TƯƠNG THÍCH CỦA HỌ VỚI BẤT CỨ C THÀNH VIÊN ĐẠI DIỆN HOẶC TƯƠNG LAI. Công ty không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ người dùng nào. Như đã lưu ý trong và không giới hạn Mục 10 dưới đây, trong mọi trường hợp, Công ty, các chi nhánh hoặc đối tác của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm (trực tiếp hoặc gián tiếp) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, chung, đặc biệt, bồi thường, hậu quả, và / hoặc ngẫu nhiên, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi của bạn hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng bao gồm, nhưng KHÔNG giới hạn ở cái chết, thương tích cơ thể, đau khổ cảm xúc và / hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do liên lạc hoặc các cuộc họp với những người dùng khác hoặc những người bạn gặp thông qua Ứng dụng. Bạn đồng ý thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết trong tất cả các tương tác với người dùng khác, đặc biệt nếu bạn quyết định tắt ứng dụng hoặc gặp gỡ trực tiếp. Bạn hiểu rằng Công ty không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, về khả năng tương thích cuối cùng của bạn với các cá nhân bạn gặp thông qua Ứng dụng. Bạn không nên cung cấp thông tin tài chính của mình (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của bạn), hoặc chuyển khoản hoặc gửi tiền cho người dùng khác.
7. Sử dụng phi thương mại bởi các thành viên: Ứng dụng chỉ dành cho sử dụng cá nhân. Người dùng không được sử dụng Ứng dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào, như quảng cáo hoặc mời bất kỳ người dùng nào mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không được Công ty cung cấp hoặc mời người khác tham dự các bữa tiệc hoặc các chức năng xã hội khác, hoặc kết nối mạng, cho mục đích thương mại . Công ty có thể điều tra và thực hiện mọi hành động pháp lý có sẵn để phản hồi việc sử dụng Ứng dụng bất hợp pháp và / hoặc trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thu thập địa chỉ email và / hoặc số điện thoại của các thành viên bằng phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác cho mục đích gửi email không được yêu cầu , tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại và đóng khung trái phép hoặc liên kết với Ứng dụng.
8. Quyền sở hữu: Công ty sở hữu và giữ mọi quyền sở hữu trong Ứng dụng và trong tất cả nội dung, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan. Ứng dụng chứa tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu và thông tin độc quyền khác của Công ty và người cấp phép. Bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, truyền tải, tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ, sử dụng hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thông tin sở hữu trí tuệ hoặc thông tin độc quyền khác có thể truy cập trên Ứng dụng mà không có trước tiên phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty hoặc, nếu tài sản đó không thuộc sở hữu của Công ty, chủ sở hữu tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu đó. Bạn đồng ý không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo độc quyền nào xuất hiện trên bất kỳ nội dung nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu và thông báo sở hữu trí tuệ khác.
9. Nội dung & thông tin người dùng: Trách nhiệm đối với nội dung người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin mà bạn xuất bản, ghi lại, hiển thị hoặc cung cấp trên Ứng dụng cho người dùng khác, bao gồm ảnh hoặc văn bản hồ sơ hoặc số liệu thống kê, cho dù được đăng công khai hoặc truyền riêng tư. Bạn không được đăng lên Ứng dụng hoặc truyền cho bất kỳ người dùng nào khác (trên hoặc ngoài Ứng dụng), bất kỳ sự xúc phạm, không chính xác, lạm dụng, thô tục, đe dọa, đe dọa, quấy rối, xúc phạm chủng tộc hoặc tài liệu bất hợp pháp hoặc bất kỳ tài liệu nào vi phạm vi phạm quyền của người khác. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ SỬ DỤNG CNTT TẠI RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. Độ chính xác của thông tin. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả thông tin bạn gửi khi tải xuống là chính xác và trung thực và bạn sẽ cập nhật kịp thời mọi thông tin do bạn cung cấp mà sau đó trở nên không chính xác, sai lệch hoặc sai. Bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty có thể theo dõi hoặc xem xét bất kỳ Nội dung nào bạn đăng trên Ứng dụng. Công ty có thể xóa bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, theo phán quyết duy nhất của Công ty vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể gây tổn hại đến uy tín của Ứng dụng hoặc Công ty. Nội dung bị cấm. Nội dung bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn, Nội dung người dùng: thô tục, phỉ báng, lạm dụng, xúc phạm, đe dọa, quấy rối, viêm, không chính xác, xuyên tạc, lừa đảo hoặc bất hợp pháp. Sau đây là danh sách một phần loại Nội dung bị cấm trên Ứng dụng: Nội dung khuyến khích phân biệt chủng tộc, cố chấp, thù hận hoặc gây hại về thể chất dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào; chủ trương quấy rối hoặc đe dọa người khác; yêu cầu tiền từ hoặc nhằm mục đích lừa gạt người dùng khác của Ứng dụng; quảng bá thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc thúc đẩy các hoạt động hoặc hành vi bất hợp pháp mang tính phỉ báng, bôi nhọ hoặc phản đối; chứa hình ảnh, hoặc hình ảnh của người khác mà không có sự cho phép của người đó; cung cấp tài liệu khai thác mọi người theo cách thức tình dục, bạo lực hoặc bất hợp pháp khác hoặc lấy thông tin cá nhân từ bất kỳ ai không được công nhận là người lớn được pháp luật công nhận hoặc có chứa vi-rút, bom hẹn giờ, ngựa Trojan, hủy bỏ, sâu hoặc các mã, thành phần hoặc thiết bị có hại hoặc gây rối khác; mạo danh, hoặc nói cách khác xuyên tạc liên kết, kết nối hoặc liên kết với, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức; làm gián đoạn dòng hội thoại thông thường, khiến màn hình "cuộn" nhanh hơn những người dùng khác có thể nhập hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng khác Khả năng tham gia trao đổi thời gian thực; thu hút thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác hoặc phổ biến thông tin cá nhân khác mà không có sự cho phép của người đó. Công ty có toàn quyền quyết định điều tra và thực hiện hành động pháp lý phù hợp với bất kỳ ai vi phạm quy định này, bao gồm xóa thông tin vi phạm khỏi Ứng dụng và chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng ứng dụng của những người vi phạm đó.
Thông tin vị trí và khoảng cách. Khi bạn sử dụng Ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập vị trí của bạn để xác định khoảng cách của bạn với những người dùng khác (Thông tin về Khoảng cách Thông qua) thông qua GPS, Wi-Fi và / hoặc công nghệ di động trong thiết bị của bạn, trừ khi bạn định cấu hình cài đặt hệ điều hành thiết bị của mình thành ngăn chặn việc thu thập thông tin vị trí của chúng tôi. Vị trí được biết đến cuối cùng của bạn có thể được lưu trữ cho mục đích tính toán thông tin khoảng cách giữa bạn và những người dùng khác.
Thông tin khoảng cách. Ứng dụng được thiết kế để cho phép người dùng chia sẻ Thông tin từ xa. Do đó, Thông tin từ xa là công khai và những người dùng khác của Ứng dụng có thể xem Thông tin khoảng cách của bạn (bao gồm bạn cách họ bao nhiêu feet hoặc mét). Người dùng ứng dụng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm trong Ứng dụng để tìm kiếm người dùng khác theo khoảng cách hoặc trong một vùng lân cận địa lý cụ thể. Thông tin khoảng cách của bạn sẽ được sử dụng cho các tìm kiếm này.
Thông tin cá nhân. Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp, chẳng hạn như tuổi, chiều cao, cân nặng, thể trạng, dân tộc, dữ liệu vị trí địa lý và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn thêm vào hồ sơ của mình trên Ứng dụng hoặc được tạo thông qua việc bạn sử dụng Ứng dụng Dịch vụ.
Văn bản chia sẻ, hình ảnh, video và vị trí. Ứng dụng cho phép bạn chia sẻ tin nhắn văn bản, ảnh, video và vị trí của bạn với những người dùng khác và nếu bạn chọn chia sẻ tin nhắn văn bản, ảnh, video và vị trí của mình, những mục đó có thể được giữ lại và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi nếu cần theo luật hiện hành .
Ngoài ra, nếu bạn chọn chia sẻ các mục này với người dùng Ứng dụng khác, chúng tôi không thể xóa chúng khỏi máy chủ của chúng tôi hoặc khiến chúng không có sẵn cho bất kỳ ai bạn đã chia sẻ chúng. Gửi tin nhắn văn bản, ảnh, video hoặc vị trí của bạn thông qua Ứng dụng là quyết định của bạn. Bằng cách chọn chia sẻ thông tin đó, bạn sẽ hiểu rằng bạn có thể không còn kiểm soát được thông tin đó được sử dụng như thế nào và nó có thể được công khai hay không (tùy thuộc vào hành động của bạn hoặc hành động của những người khác mà bạn đã chia sẻ thông tin ). Fantasy FINDR LLC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng hoặc lạm dụng thông tin bạn chia sẻ.
Định danh thiết bị. Khi bạn sử dụng thiết bị di động như máy tính bảng hoặc điện thoại để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát, lưu trữ trên thiết bị của bạn và / hoặc lưu trữ từ xa một hoặc nhiều số nhận dạng thiết bị. cấu trúc dữ liệu được lưu trữ trên hoặc được liên kết với thiết bị di động của bạn, xác định duy nhất thiết bị di động của bạn. Số nhận dạng thiết bị có thể là dữ liệu được lưu trữ liên quan đến phần cứng thiết bị, dữ liệu được lưu trữ cùng với hệ điều hành của thiết bị hoặc phần mềm khác hoặc dữ liệu được gửi đến thiết bị bởi Fantasy FINDR.
Lưu trữ dữ liệu. Thông tin của bạn sẽ được lưu giữ với chúng tôi miễn là tài khoản của bạn được kích hoạt. Chúng tôi lưu giữ thông tin miễn là cần cung cấp Dịch vụ Ứng dụng cho bạn và những người khác, tuân theo bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào để lưu giữ thêm thông tin đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại thông tin từ các tài khoản đã xóa để tuân thủ luật pháp, để ngăn chặn gian lận, thu phí, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, thực thi Điều khoản và Điều kiện và thực hiện các hành động khác được pháp luật cho phép. Tất nhiên, thông tin chúng tôi lưu giữ sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này.
10. Các hoạt động bị cấm: Công ty có quyền điều tra và / hoặc chấm dứt việc sử dụng Ứng dụng của bạn nếu bạn sử dụng sai Ứng dụng hoặc hành xử theo cách mà Công ty coi là không phù hợp hoặc bất hợp pháp, bao gồm các hành động hoặc liên lạc xảy ra với Ứng dụng nhưng liên quan đến người dùng bạn gặp thông qua Ứng dụng. Sau đây là danh sách một phần các loại hành động mà bạn không thể tham gia và bị nghiêm cấm sử dụng Ứng dụng. Bạn sẽ KHÔNG: tham gia vào bất kỳ hành động hoặc trò chuyện nào liên quan đến buôn bán người / mại dâm ở bất cứ đâu bằng bất kỳ tính năng nào của Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, trò chuyện, ảnh (cả công khai và riêng tư) và bất kỳ thông tin hồ sơ nào; tham gia vào bất kỳ hành động hoặc trò chuyện liên quan đến các chất bất hợp pháp (bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại thuốc); mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; thu hút tiền từ bất kỳ người dùng nào; đăng bất kỳ Nội dung nào bị cấm theo Mục 9; "cuống" hoặc ot theo cách này quấy rối bất kỳ người nào; bày tỏ hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra đều được Công ty xác nhận mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản cụ thể của chúng tôi; yêu cầu hoặc sử dụng người dùng để che giấu danh tính, nguồn hoặc đích của bất kỳ tiền hoặc sản phẩm bất hợp pháp nào; sử dụng bất kỳ robot, nhện, ứng dụng tìm kiếm / truy xuất trang web hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hoặc tự động khác để truy xuất, lập chỉ mục, "mỏ dữ liệu" hoặc bằng bất kỳ cách nào tái tạo hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc trình bày Ứng dụng hoặc nội dung của Ứng dụng; thu thập địa chỉ email hoặc số điện thoại của các thành viên bằng điện tử hoặc phương tiện khác cho mục đích gửi email không mong muốn hoặc các cuộc gọi điện thoại đóng khung hoặc liên kết với Ứng dụng; can thiệp hoặc làm gián đoạn Ứng dụng hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Ứng dụng; gửi email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào; giả mạo tiêu đề hoặc thao túng các số nhận dạng để ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào được truyền đến hoặc thông qua Ứng dụng (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc sử dụng phần mềm của bên thứ ba); "Khung" hoặc "gương" bất kỳ phần nào của Ứng dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty; sử dụng thẻ meta hoặc mã hoặc các thiết bị khác có chứa bất kỳ tham chiếu nào đến Công ty, Ứng dụng hoặc bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, logo hoặc slogan nào của Công ty để hướng bất kỳ người nào đến bất kỳ Ứng dụng nào khác cho bất kỳ mục đích nào; sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép lại, dịch, bán, kỹ sư đảo ngược, giải mã, dịch ngược hoặc phân tách bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc phần mềm được sử dụng trên hoặc cho Ứng dụng hoặc khiến người khác làm như vậy; đăng, sử dụng, truyền tải hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có được từ Ứng dụng ngoài việc liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng theo Thỏa thuận này.
11. Dịch vụ khách hàng: Công ty cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn thông qua các đại diện chăm sóc khách hàng. Khi liên lạc với đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi (qua email), bạn đồng ý không lạm dụng, tục tĩu, thô tục, xúc phạm, phân biệt giới tính, đe dọa, quấy rối, xúc phạm chủng tộc hoặc không hành xử không phù hợp. Email giữa bạn và đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể được ghi lại cho mục đích đảm bảo chất lượng. Nếu chúng tôi cảm thấy rằng hành vi của bạn đối với bất kỳ đại diện chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên khác của chúng tôi bất cứ lúc nào đe dọa hoặc xúc phạm, chúng tôi có quyền chấm dứt ngay lập tức thành viên của bạn và bạn sẽ không được hoàn trả bất kỳ phần nào của phí tải xuống.
12. Sửa đổi Dịch vụ: Công ty có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Ứng dụng (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của Ứng dụng. Để bảo vệ tính toàn vẹn của Ứng dụng, Công ty có quyền bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình để chặn người dùng khỏi một số địa chỉ IP nhất định truy cập Ứng dụng.
13. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng cả Công ty và các đối tác bên thứ ba và các đối tác bên thứ ba không chịu trách nhiệm và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, kể cả thương tích hoặc tử vong, do hoặc bị cáo buộc là kết quả của bất kỳ Nội dung không chính xác hoặc không chính xác được đăng trên Ứng dụng hoặc được cung cấp liên quan đến Ứng dụng, cho dù do người dùng hoặc bất kỳ thiết bị hoặc chương trình nào liên quan đến hoặc sử dụng trong Ứng dụng gây ra; tính kịp thời, xóa hoặc xóa, phân phối không chính xác hoặc không lưu trữ bất kỳ cài đặt Nội dung, thông tin liên lạc hoặc cá nhân hóa nào; hành vi, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, của bất kỳ người dùng nào; bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc khiếm khuyết, gián đoạn, xóa, thay đổi, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép vào bất kỳ thông tin liên lạc của người dùng; hoặc là
bất kỳ sự cố, lỗi hoặc trục trặc kỹ thuật của bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại, hệ thống trực tuyến máy tính, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, lỗi email hoặc trình phát do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn giao thông trên Internet hoặc tại bất kỳ Ứng dụng hoặc kết hợp nào , bao gồm thương tích hoặc thiệt hại cho người dùng hoặc bất kỳ máy tính hoặc thiết bị nào của người khác liên quan đến hoặc kết quả từ việc tham gia hoặc tải xuống các tài liệu liên quan đến Internet và / hoặc liên quan đến Ứng dụng. ĐỐI VỚI VIỆC TỐI THIỂU TỐI ĐA ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, CÔNG TY CUNG CẤP ỨNG DỤNG TRÊN CƠ SỞ "HIỆN TẠI" VÀ "S AVN SÀNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI BẤT KIND LOẠI NÀO NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN NÀY), BAO GỒM (KHÔNG GIỚI HẠN) BẤT K WAR SỰ ĐẢM BẢO NÀO NÀO ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, HỢP TÁC, PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA HOẶC KHÔNG TẠO RA. CÔNG TY KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO R APPNG ỨNG DỤNG S UN GIẢI THÍCH HOẶC L ERI MIỄN PHÍ, ĐẢM BẢO HOẶC R ANNG BẤT K DE ĐỊNH NGH ORA HOẶC L ERI NÀO TRÊN ỨNG DỤNG S COR ĐƯỢC SỬA CHỮA. BẤT K DOWN VẬT LIỆU NÀO TẢI XUỐNG HOẶC KHÁC B OBNG CÁCH NÀO QUA VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC TRUY CẬP VÀO RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ GIẢI QUYẾT TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN VÀ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU TIẾP CẬN, TẢI XUỐNG HOẶC THIẾT BỊ HIỂN THỊ, HOẶC MẤT HOẶC SỬA CHỮA DỮ LIỆU R RESNG KẾT QUẢ HOẶC CÓ THỂ KẾT QUẢ TỪ TẢI XUỐNG BẤT K MAT VẬT LIỆU NÀO. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TẢI XUỐNG HOẶC OBTAIN BẤT K MAT VẬT LIỆU NÀO QUA ỨNG DỤNG. Thỉnh thoảng, Công ty có thể đưa ra ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, đề nghị của bên thứ ba hoặc thông tin hoặc nội dung của bên thứ ba khác có sẵn trên Ứng dụng. Tất cả nội dung của bên thứ ba là trách nhiệm của các tác giả tương ứng và không nhất thiết phải dựa vào. Các tác giả bên thứ ba như vậy chỉ chịu trách nhiệm về nội dung đó. CÔNG TY KHÔNG: (I) ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC, HOÀN THÀNH, HOẶC SỬ DỤNG BẤT K CONT NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG, HOẶC (II) QUẢNG CÁO, HOẶC CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM BẤT K PAR BÊN NÀO NÀO TRÊN ỨNG DỤNG. DƯỚI MỌI NGƯỜI KHÔNG CÓ CÔNG CỤ SILL CÔNG TY HOẶC NÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K L VIỆC NÀO HAY GIẢI QUYẾT TỪ LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG KHÁC ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TRÊN ỨNG DỤNG
Ngoài đoạn trước và các quy định khác của Thỏa thuận này, mọi lời khuyên có thể được đăng trên Ứng dụng chỉ nhằm mục đích thông tin và giải trí và không nhằm thay thế hoặc thay thế cho bất kỳ lời khuyên tài chính, y tế, pháp lý hoặc tư vấn nào khác. Công ty không tuyên bố hay bảo đảm và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ sự đối xử, hành động hoặc ảnh hưởng nào đối với bất kỳ người nào theo thông tin được cung cấp hoặc cung cấp trong hoặc thông qua Ứng dụng. Nếu bạn có những lo ngại cụ thể hoặc một tình huống phát sinh trong đó bạn cần tư vấn chuyên môn hoặc y tế, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một chuyên gia có trình độ và được đào tạo phù hợp
.14. Tải xuống: Xin lưu ý rằng; Có thể tải xuống ứng dụng trên Apple App Store, Amazon Store hoặc Google Play Store
15. Luật điều chỉnh: Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Bang Delwar, Hoa Kỳ mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột nào của pháp luật. Quyền tài phán: Bạn đồng ý rằng mọi hành động theo luật pháp hoặc vốn chủ sở hữu phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này hoặc Công ty sẽ chỉ được nộp tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang có thẩm quyền đối với Bang Delwar, và bạn đồng ý và đệ trình riêng cho thẩm quyền cá nhân của các tòa án đó cho các mục đích tranh tụng bất kỳ hành động như vậy. Không có gì trong thỏa thuận này sẽ ngăn Công ty tìm kiếm sự giúp đỡ theo lệnh của tòa án có thẩm quyền. Nghị quyết không chính thức. Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi, bạn và Fantasy FINDR LLC đồng ý rằng trước khi thực hiện bất kỳ hành động chính thức nào, Bạn sẽ liên hệ với chúng tôi tại, cung cấp một mô tả ngắn gọn, bằng văn bản về tranh chấp và thông tin liên hệ của bạn và cho phép sáu mươi (60) ngày trôi qua, trong đó Fantasy FINDR LLC sẽ cố gắng đạt được giải pháp hòa giải mọi vấn đề với bạn. Bạn và Chúng tôi đồng ý rằng luật liên bang của Hoa Kỳ bao gồm Đạo luật Trọng tài Liên bang và (đến mức không phù hợp hoặc không được luật pháp liên bang áp dụng), luật của Bang Delwar, Hoa Kỳ, không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật, sẽ chi phối tất cả Các vấn đề tranh chấp được bảo hiểm. Cơ quan pháp luật như vậy sẽ được áp dụng bất kể nơi cư trú của bạn hoặc địa điểm nơi bạn sử dụng Ứng dụng.
Trọng tài của chúng tôi. Bạn và Chúng tôi đồng ý rằng Thỏa thuận này và từng bộ phận của nó chứng minh một giao dịch liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang và Đạo luật Trọng tài Liên bang áp dụng trong mọi trường hợp và điều chỉnh việc giải thích và thi hành các quy tắc trọng tài và thủ tục trọng tài. Bất kỳ Vấn đề tranh chấp được bảo vệ nào cũng phải được khẳng định riêng trong phân xử ràng buộc do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ((AAA AAA)) quản lý theo Quy tắc Trọng tài Người tiêu dùng (bao gồm sử dụng thủ tục bàn, điện thoại hoặc hội nghị video khi thích hợp và được phép giảm thiểu chi phí đi lại). Bạn và Chúng tôi đồng ý rằng trọng tài viên sẽ không tiến hành bất kỳ hình thức trọng tài tập thể hoặc tập thể nào cũng như không tham gia hoặc củng cố các khiếu nại của hoặc cho các cá nhân. Bạn và Chúng tôi đồng ý rằng trọng tài viên chứ không phải bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, quốc tế, tiểu bang hoặc địa phương nào sẽ có thẩm quyền giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc giải thích, áp dụng, thi hành hoặc hình thành Thỏa thuận này, bao gồm mọi khiếu nại hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này là vô hiệu hoặc vô hiệu hoặc một khiếu nại cụ thể phải tuân theo trọng tài. Bạn và Chúng tôi đồng ý rằng phán quyết về phán quyết của trọng tài viên có thể được đưa vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.
Giải thưởng Trọng tài cho bạn hoặc chúng tôi. Bạn một nd Chúng tôi đồng ý rằng đối với các vấn đề mà cứu trợ tìm kiếm là hơn 5.000 đô la, quyết định của trọng tài viên sẽ bao gồm các kết quả và kết luận thiết yếu mà trọng tài dựa trên phán quyết. Trọng tài sẽ quyết định bản chất của tất cả các khiếu nại theo luật hiện hành, bao gồm các nguyên tắc công bằng được công nhận và sẽ tôn trọng tất cả các khiếu nại về đặc quyền được pháp luật công nhận. Trọng tài viên sẽ không bị ràng buộc bởi các phán quyết trong các trọng tài trước liên quan đến những Người dùng khác nhau, nhưng bị ràng buộc bởi các phán quyết trong các trọng tài trước liên quan đến cùng một người dùng Ứng dụng trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu. Bạn và chúng tôi đồng ý rằng phán quyết của trọng tài viên sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc, và phán quyết về phán quyết của trọng tài viên có thể được đưa vào bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử. BẠN VÀ CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý R ARNG ARBITRATOR CÓ THỂ GIẢI THƯỞNG THƯỞNG THỨC (CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG (BAO GỒM TIỀN THƯỞNG, TUYỆT VỜI, VÀ TUYỆT VỜI). YÊU CẦU CỦA BẠN. MỌI TIN CẬY ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG KHÔNG THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI SỬ DỤNG KHÁC.
Ngoại lệ đối với Thỏa thuận của chúng tôi để phân xử tranh chấp. Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ cho thỏa thuận này để phân xử:
Thứ nhất, nếu một trong hai bên tin tưởng một cách hợp lý rằng bên kia đã vi phạm hoặc đe dọa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên kia, thì bên có quyền bị vi phạm có thể tìm kiếm sự can thiệp hoặc biện pháp tạm thời thích hợp khác tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào .
Thứ hai, mỗi bên sẽ có quyền tìm kiếm sự cứu trợ tại một tòa án yêu cầu nhỏ đối với các tranh chấp hoặc khiếu nại trong phạm vi quyền tài phán của các tòa án đó.
Ai mang chi phí trọng tài. Bạn và Chúng tôi đồng ý rằng việc thanh toán tất cả các khoản phí nộp đơn, quản trị và trọng tài sẽ chịu sự chi phối của các quy tắc AAA, trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này để phân xử.
Sửa đổi trong tương lai của Hiệp định để phân xử. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này ngược lại, Bạn và Chúng tôi đồng ý rằng nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với thỏa thuận này để phân xử trong tương lai, sửa đổi đó sẽ không áp dụng cho bất kỳ khiếu nại nào được đệ trình trong một vụ kiện pháp lý chống lại Fantasy FINDR LLC trước ngày có hiệu lực của sửa đổi. Tuy nhiên, việc sửa đổi sẽ được áp dụng cho tất cả các tranh chấp hoặc khiếu nại khác được điều chỉnh bởi thỏa thuận phân xử đã phát sinh hoặc có thể phát sinh giữa Bạn và Fantasy FINDR LLC. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản được sửa đổi này, Bạn có thể đóng tài khoản của mình trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng hoặc thông báo và Bạn sẽ không bị ràng buộc bởi các điều khoản được sửa đổi.
Diễn đàn tư pháp cho tranh chấp pháp lý. Trừ khi bạn và chúng tôi đồng ý khác và ngoại trừ, trong trường hợp thỏa thuận phân xử ở trên được tìm thấy không áp dụng cho Bạn hoặc cho một khiếu nại hoặc tranh chấp cụ thể, do quyết định của bạn từ chối thỏa thuận phân xử, như là Kết quả của quyết định của trọng tài hoặc lệnh của tòa án, hoặc vì bạn là người dùng quốc tế mà thỏa thuận phân xử này không áp dụng, Bạn đồng ý (trừ khi luật pháp quy định khác) rằng mọi khiếu nại hoặc tranh chấp đã phát sinh hoặc có thể phát sinh giữa Bạn và Fantasy FINDR LLC phải được giải quyết độc quyền bởi một tòa án tiểu bang hoặc liên bang ở Delkn USA. Bạn và Fantasy FINDR LLC đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân độc quyền của các tòa án nằm trong Tiểu bang Delwar với mục đích kiện tụng tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp đó.
BẠN CÓ THỂ LỰA CHỌN NGOÀI TRỜI. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI DÙNG MỚI CỦA ỨNG DỤNG, BẠN CÓ THỂ LỰA CHỌN THAM GIA HỢP ĐỒNG ĐẾN QUY ĐỊNH CỦA ARBITRATE (TIẾP TỤC QUAY LẠI) B EMANG CÁCH GỬI THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI. THÔNG BÁO TUYỆT VỜI PHẢI ĐƯỢC NHẬN KHÔNG CÓ SAU NÀY THỨ BA (30) NGÀY SAU NGÀY BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY TRONG THỜI GIAN ĐẦU TIÊN. NẾU BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DÙNG MỚI CỦA ỨNG DỤNG, BẠN ĐÃ BỎ L TH THỨ BA (30) NGÀY SAU KHI BÀI VIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN MỚI ĐỂ ĐĂNG KÝ MỘT THÔNG BÁO TUYỆT VỜI.
Thủ tục từ chối trọng tài. Để từ chối, Bạn phải gửi email Tên, địa chỉ của bạn (bao gồm địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã zip), địa chỉ email được liên kết với (các) Tài khoản của bạn mà từ chối áp dụng và hình ảnh kỹ thuật số chưa được thay đổi trong giấy phép lái xe hợp lệ của bạn thành :. Thủ tục này là cách duy nhất Bạn có thể từ chối thỏa thuận phân xử. Nếu Bạn từ chối thỏa thuận phân xử, tất cả các phần khác của Thỏa thuận này và Phần tranh chấp này sẽ tiếp tục áp dụng cho Bạn. Từ chối thỏa thuận phân xử trọng tài này không có hiệu lực đối với bất kỳ thỏa thuận trọng tài nào trước, khác hoặc trong tương lai mà bạn có thể có với chúng tôi.
BẠN CÓ QUYỀN LÃI SUẤT. B ĐỒNG Ý NGH AGA VỚI HỢP ĐỒNG NÀY, BẠN VÀO IRREVOCABLY ĐỂ KIẾM ĐƯỢC BẤT K R QUYỀN NÀO BẠN CÓ THỂ (i) ĐỐI VỚI MỘT TÒA ÁN TÒA ÁN BẤT K CAP NĂNG LỰC ĐẠI DIỆN NÀO KHÁC, HOẶC THAM GIA NHƯ MỘT THÀNH VIÊN CỦA MỘT YÊU CẦU, TRONG BẤT K L LUẬT SƯ, TRÁCH NHIỆM HOẶC QUY TRÌNH KHÁC ĐƯỢC TẠO RA BÊN CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC LIÊN QUAN
D (iii) ĐẾN MỘT THỬ NGHIỆM CỦA JURY NGAY CẢ NẾU BẤT K AR TRÁCH NHIỆM NÀO KHÔNG YÊU CẦU THEO HỢP ĐỒNG NÀY.
TÌNH TRẠNG GIỚI HẠN CHO YÊU CẦU CỦA BẠN. CUNG CẤP BẤT K ST TÌNH TRẠNG HOẶC LUẬT HỢP ĐỒNG, BẤT K CL YÊU CẦU HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO PHÁT HIỆN HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, DỊCH VỤ, HOẶC ĐỒNG Ý NÀY
MENT PHẢI ĐƯỢC LẬP TỨC TRONG MỘT (1) NĂM SAU KHI YÊU CẦU HOẶC NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC ARIS HÀNH ĐỘNG HOẶC NÓ S BE ĐƯỢC TÌM HIỂU.
16. Chúng tôi không có nghĩa vụ giữ lại bất kỳ hồ sơ tài khoản của bạn. Fantasy FINDR LLC không có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ tài khoản của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào mà bạn có thể đã lưu trữ bao gồm cả trò chuyện để thuận tiện cho bạn bằng tài khoản của bạn. Ứng dụng này không dành cho lưu trữ dữ liệu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, kể cả trò chuyện.
17. QUẢNG CÁO: Fantasy FINDR LLC và những người được cấp phép của nó có thể hiển thị công khai quảng cáo và thông tin khác bên cạnh Nội dung của bạn. Bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào cho các quảng cáo đó. Cách thức, chế độ và phạm vi của quảng cáo đó có thể thay đổi mà không cần thông báo cụ thể hoặc Chúng tôi phải chịu trách nhiệm với Bạn. Ứng dụng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ khác, cho dù thông qua quảng cáo hay nói cách khác, (Trang web của bên thứ ba). Fantasy FINDR LLC không xác nhận bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy hoặc thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên các trang web được liên kết khác hoặc có thể truy cập thông qua các trang web được liên kết khác. Hơn nữa, Fantasy FINDR LLC không bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ có trên hoặc có thể truy cập thông qua các trang web được liên kết. Truy cập và sử dụng các trang web được liên kết, bao gồm thông tin, tài liệu, sản phẩm và dịch vụ trên các trang web được liên kết hoặc có sẵn thông qua các trang web được liên kết là rủi ro của riêng bạn. Chúng tôi không kiểm soát các Trang web của bên thứ ba này và Thỏa thuận này không áp dụng cho các công ty mà Fantasy FINDR LLC không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc đối với hành động của những người mà Fantasy FINDR LLC không sử dụng hoặc quản lý. Bạn phải luôn kiểm tra các điều khoản sử dụng được đăng trên trang web của bên thứ ba.
Thư tín hoặc giao dịch kinh doanh của bạn với hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên hoặc thông qua Ứng dụng chỉ nằm giữa Bạn và nhà quảng cáo đó. Bạn đồng ý rằng Fantasy FINDR LLC sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bất kỳ thỏa thuận nào hoặc do kết quả của sự hiện diện của các nhà quảng cáo như vậy trên Ứng dụng.
Các bên khác ngoài Fantasy FINDR LLC có thể cung cấp dịch vụ hoặc bán sản phẩm thông qua Ứng dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá và chúng tôi không đảm bảo các dịch vụ của bất kỳ doanh nghiệp nào trong số này hoặc nội dung của dịch vụ sản phẩm và dịch vụ của họ. Fantasy FINDR LLC không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các hành động, sản phẩm và nội dung của tất cả các bên này và bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn nên xem xét cẩn thận các tuyên bố về quyền riêng tư của bên thứ ba và các điều khoản và điều kiện sử dụng khác. Khi bạn sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba kết nối với Ứng dụng (Ứng dụng của bên thứ ba,), Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Fantasy FINDR LLC có thể truyền Nội dung người dùng đến Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba thông qua giao diện giao thức ứng dụng được phát triển và được duy trì bởi các trang web của bên thứ ba hoặc các ứng dụng của bên thứ ba. Fantasy FINDR LLC không chịu trách nhiệm truyền Nội dung người dùng từ Ứng dụng sang Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba, cũng như không sử dụng Nội dung người dùng trên bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba nào. Bạn nên xem lại các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba nào. Fantasy FINDR LLC không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ tính năng, nội dung hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba. Fantasy FINDR LLC cũng không sàng lọc, kiểm toán hoặc xác nhận Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba. Theo đó, nếu Bạn quyết định truy cập Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba, Bạn sẽ tự chịu rủi ro và đồng ý rằng việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba nào là trên cơ sở mà không phải là cơ sở mà không có mọi bảo đảm đối với các Trang web của bên thứ ba hoặc các hành động của Ứng dụng bên thứ ba và Thỏa thuận này không áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc Ứng dụng của bên thứ ba nào.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Fantasy FINDR có thể kết hợp Thông tin vị trí và nội dung người dùng của bạn cho Tài khoản người dùng từ Ứng dụng với các nguồn thông tin của bên thứ ba và các ứng dụng của bên thứ ba trong việc cung cấp Ứng dụng.
Ngày có hiệu lực: Trước ngày 31 tháng 3 năm 2010, hoặc sự chấp nhận của người dùng.

© 2018 by Fantasy FINDR™ LLC.

All Rights Reserved